Serà així / Tot segueix igual

Letra de Antoni Mus
Single Emi Regal RSL 600