Serà així / Tot segueix igual

Lletra d’Antoni Mus
Single Emi Regal RSL 600