Antoni Pizà

“Les cançons d’Antoni Parera Fons, i molt particularment el cicle englobat en El darrer viatge, estan destinades a convertir-se en clàssics del gènere.  Certament, hi ha en elles quelcom de clàssic perquè contenen elements universals que es fan entendre per totes les persones, a la vegada que són traduïbles i aplicables en diferents contexts.  Són cançons, així mateix, de temàtica pessimista –l’amor i la mort– , però que baix la boira de la desil·lusió, en el fons, reafirmen, mitjançant subtils procediments musicals, el valor de la vida –l’entusiasme per la vida, diria jo.”

Pere A. Pons – Cultural/Diari de Balears

Amics, germans, és una elegia vitalista i colpidora, i jo poques vegades he sentit una cançó tan bella. Per escoltar-la una vegada i una altra i emocionar-se fin a plorar. Perquè, després, tengui més bon gust el xampany.”

Emili Gené – Última Hora, 18.3.2007

Canciones emotivas, inquietantes. Mucha poesía musicada con variedad de recursos. Clima intimista y trascendente expresado a través de melodías inspiradas que se mueven a través de un fraseo riquísimo en matices.”