Manacor, anys d’allotell

Album, interpretado por Antoni Parera Fons, con letras de Antoni Mus

LP Hispavox HHS 11-242

Tracks


Manacor, anys d’al·lotell (3’56)
… i et deix fugir (4’18)
Cançó a una nit borda (3’56)
Per molts de motius (3’00)
Es beneit des poble (3’32)
No’t dormis, no (4’01)
Ai temps que passes i passes (4’04)
Què tens, no no sé què tens (3’50)
… i jo, somniat despert (4’04)
Poca cosa, quasi res (2’08)
Manacor, anys d’al·lotell

Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador.

No t’dormis, no

Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador.